За нас   /  Новини   /  Събития  /  Кариери  Партньори         BG bg   EN en

Стартиране на процеса

Service en onderhoud Storing interventies

Project Tallpack Bulgaria носи пълна отговорност за проекта до завършването му и до пълното удовлетворение на клиента.

Нашите сервизни специалисти винаги са на разположение, за да осигурят гладко протичане на вече завършените ни проекти. Специалистите на Tallpack Bulgaria оказват подкрепа на операторите и персонала по поддръжка и след стартиране на операционната система.

По време на проектния период те осигуряват практическо обучение на място като този период може да бъде удължен до 6 месеца или една година. През това време нашите специалисти обучават ваши служители за оператори или като персонал по поддръжата. Работата се извършва съвместно с клиента с цел оптимизиране функционирането на цялата система.

Примерни аспекти от този процес са: превантивна и корективна поддръжка, употреба, контрол на качеството и др. Tallpack Bulgaria сътрудничи с клиентите си за осигуряване на най-високи нива в производството.

 

call bg

info bg

bul bg

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн