За нас   /  Новини   /  Събития  /  Кариери  Партньори         BG bg   EN en

Съвети и ключови умения

Tallpack Bulgaria носи пълна отговорност за проекта до края на неговото изпълнение и до постигане на пълна удовлетвореност на клиента. След като проектът или системата са предадени на клиента, се прави продължителен анализ с цел въвеждане на подобрения. Като ключов доставчик, Tallpack Bulgaria осигурява сервиз за всяко оборудване, доставено в рамките на проекта. Така нашите клиенти разполагат с конкетно лице за контакт.

Service en onderhoud Storing interventies2 Стартиране на процеса

 

Service en onderhoud Procesoptimalisatie Оптимизация на процеса

 

call bg

info bg

bul bg

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн