Таллпак България ООД

Южна индустриална зона, сграда Терамис 2007 
Стара Загора 6000 БЪЛГАРИЯ
Номер на регистрация по ДДС: BG201665033
+359 (42) 910 222
E-mail: info@tallpack.bg

Image